23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів
Àêöèÿ "Çàæãè ñâå÷ó" âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèé â Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ãîëîäîìîðîâ â Óêðàèíå â Ïîëòàâå, 28 íîÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî ×àïàëà Àííà / ÓÍÈÀÍ

Звертаємося до всіх жителів Сокирянщини! Сьогодні, 23 листопада 2019 року о 16.00 в знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодоморів схиліть голови в хвилині  мовчання та засвітіть  «свічу пам’яті» – вогник скорботи та світло надії. Вогник, який  символізуватиме нашу національну єдність пам’яті та скорботи про мільйони загублених життів.

З нагоди вшанування річниці Голодоморів 1932-1933 років  та 1946-1947 років відбудуться скорботні та поминальні заходи. На будівлях організацій та установ району  приспущено Державний Прапор, на територіях населених пунктів обмежено проведення розважальних заходів.