Послугами Сокирянської районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості скористалося 1163 незайнятих осіб
CZ-2-2

За звітний період на обліку перебуває 619 осіб, що мають статус безробітного.

Для підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно – активного населення здійснюється професійне навчання відповідно потреб виробництва, зокрема, за індивідуальними замовленнями роботодавців та шляхом стажування на робочому місці на підприємствах і в організаціях. За звітний період укладено 51 договір на проведення стажування. Всього навчалася 51 особа, завершили курс 42 , працевлаштувалися 45 осіб. Про це повідомляє Сокирянська районна філія обласного центру зайнятості.

Окрім того, спеціалістами центру зайнятості проведено 4 семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. За звітний період 1 особа отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. З фонду відшкодовано 24,224 грн.

В умовах дефіциту якісних вакансій та гострої конкуренції на ринку праці все більшої ваги набувають громадські роботи та роботи тимчасового характеру – один із напрямів активної політики зайнятості населення. Саме за рахунок тимчасової зайнятості можна оперативно задовольнити потреби роботодавців у робочій силі та виконати певні види робіт. З іншого боку, громадські та інші роботи тимчасового характеру є засобом реалізації політики зайнятості населення, що може зняти соціальну напругу на ринку праці, сприяти соціально-економічному розвитку регіону, а також забезпечити трудову адаптацію безробітних. Зважаючи на це, окремими сільськими радами району передбачені кошти на організацію громадських робіт в сумі 15,0 тис. гривень.

У тимчасових роботах взяли участь 82 особи.

Варто нагадати, що для стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва, центр зайнятості компенсує фактичні витрати роботодавця за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного на нові робочі місця.

Впродовж звітного періоду компенсацію в розмірі єдиного внеску надано 1 роботодавцю за працевлаштування 1 особи квотної категорії.