Проблеми дітей з особливими потребами розглядали фахівці у Білоусівському НВК

Проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами набуває широкої актуальності сьогодні. Освітній інклюзивний простір стає доступний для всіх дітей, адже право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу це вимога часу. Концепція інклюзивної освіти відображає  одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

Інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в масові освітні заклади – це процес , який набуває усе більшого впровадження в освіті. Такий підхід навчання зумовлений багатьма причинами різного характеру. Однією з них є й те, що надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в закладах інтернатного типу певною мірою . Певною мірою призводить до зниження у частини з них соціальної компетенції та дезадаптації в цілому.

Відтак, можна стверджувати , що інтеграція – це закономірний етап розвитку системи спеціальної освіти, який пов’язаний з переосмисленням суспільством і державою ставлення до осіб з особливими освітніми потребами з визнанням їхнього права на одержання рівних з іншими можливостей в різних галузях життя, в тому числі й освіті.

Якомога раннє залучення дітей з особливими освітніми потребами до діяльності в колективі однолітків сприяє розвитку у них самостійності , впевненості, сміливості, інших особистісних якостей. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. Водночас наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визнання розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну – «освіта для всіх, школа для всіх».

Важливість проблем запровадження інклюзивної освіти в освітніх закладах району та підготовки педагогів до роботи в інтегрованих умовах зумовили вибір теми РМО практичних психологів та соціальних педагогів Сокирянського району «Право на освіту та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» , який 3 жовтня на базі Білоусівському НВК. Де було розкрито умови ефективності інклюзивного навчання через психолого-педагогічний супровід освітнього процесу та розвитку дитини.

Методистом РМК ВОМС Сокирянської РДА, Банар Марією Василівною було роз’яснено завдання команди супроводу освітнього закладу, основні функції, обов’язки практичного психолога та соціального педагога. Роль батьків, як членів команди психолого-педагогічного супроводу. По закінченню засідання круглого столу було підбито підсумки РМО та прийняття методичних рекомендацій, щодо подальшої роботи в даному напрямку.