Атестація – спосіб визначення рівня педагогічної компетентності

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54) з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Досвід свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження педагогічного досвіду кращих учителів.

Так, днями у відділі освіти Сокирянської міської ради, під головуванням Галини Рябко, відбулось засідання атестаційної комісії. У ході проведення атестації 118 педагогів атестовано, з них атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Сокирянської міської ради 74 педагога.

Керівники закладів освіти забезпечили належний рівень підготовки та проведення атестації педагогічних працівників згідно з вимогами Типового положення, своєчасне охоплення педагогів різними формами підвищення кваліфікації.

Атестаційна комісія ІІ рівня розглянула клопотання атестаційних комісій І рівня, об’єктивно оцінила діяльність педагогічних працівників в міжатестаційний період та прийняла рішення про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») 66 педагогам та про присвоєння педагогічних звань, про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням – 48 педагогічним працівникам.