Коментар Сокирянської районної ради щодо відповіді Сокирянської міської ради на лист з пропозицією розглянути на сесії міської ради питання про прийняття у власність Сокирянської об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна, належних на праві власності Сокирянській районній раді

Постановою Верховної Ради України №807-ІХ від 17.07.2020 року, яка набула чинності з 30.07.2020 року у складі Чернівецької області ліквідовано Сокирянський район та створено Дністровський район з адміністративним центром у селищі Кельменці.

Таким чином, з моменту вступу в повноваження після обраних на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, депутатів Дністровської районної ради, повноваження депутатів Сокирянської районної ради припиняються і дана районна рада, як юридична особа, буде ліквідована.

Разом з тим, у власності Сокирянської районної ради є нерухоме майно, яке розташоване на території Сокирянської міської ради об’єднаної територіальної громади та використовується для обслуговування жителів громади, зокрема: міста Сокиряни та сіл: Коболчин, Грубна, Селище, Братанівка, Лопатове, Кормань, Шебутинці, Романківці, Гвіздівці, Олексіївка, Новоолексіївка, Кулішівка, Вітрянка, Сербичани, Михалкове, Непоротове, Білоусівка, Ломачинці, Ожеве, Василівка, Волошкове.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 року №595-р затверджено Перспективний план формування територій громад Чернівецької області, згідно з  яким розширено межі юрисдикції Сокирянської міської ради об’єднаної територіальної громади, передбачивши в її складі, крім м.Сокиряни та с.Коболчин,  додатково 17 населених пунктів, 13 сільських рад Сокирянського району Чернівецької області.

20 серпня 2020 року та 21 вересня 2020 року Сокирянською районною радою направлено на адресу Сокирянської міської ради листи з клопотанням розглянути на сесії міської ради питання про прийняття безоплатно у власність Сокирянської об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна, належних на праві спільної власності територіальним громадам сіл та міста району, право власності на які зареєстровано за Сокирянською районною радою. При цьому зазначено, що за наявності згоди міської ради на прийняття у власність майна, на сесії районної ради, яка відбудеться 24 вересня 2020 року, є можливим розглянути питання про передачу такого майна у власність міської ради.

Дані об’єкти використовуються для забезпечення діяльності закладів медицини, освіти, культури, соціального забезпечення, тощо, які розташовані на території даної громади, тому в світлі законодавчих змін повинні їй і належати.

Беззаперечно, що листи районної ради, продиктовані законодавчими змінами, містять в собі гуманну та справедливу пропозицію прийняття безоплатно у власність міської ради нерухомого майна, необхідного для забезпечення діяльності бюджетних установ, розташованих на території Сокирянської ОТГ, яка мала б бути задоволена безумовно.

При цьому, враховувалося, що більшість ОТГ Чернівецької та інших областей до початку реорганізації районних рад, прийняли від останніх нерухоме майно, яке використовується для забезпечення функціонування бюджетних установ громад та розташоване на території ОТГ.

Однак, не тут то було…

22 вересня 2020 року районною радою отримано від міської ради лист, в якому зазначено наступне:

«Доводимо до Вашого відома, що питання передачі комунального майна районних рад об’єднаним територіальним громадам перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Зокрема, відповідно до проекту закону України №3651 від 15.06.2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів», правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 червня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад, які знаходяться на території цих громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Однак, лише утворена територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків реорганізованих територіальних громад з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою утвореною територіальною громадою. Районні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад районів, утворених Верховною Радою України, обрані на відповідних перших місцевих виборах, з дня набуття ними повноважень, є правонаступниками всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад, території яких було включено до складу відповідного району, утвореного Верховною Радою України, якщо інше не передбачено законодавством». Лист підписаний міським головою Равликом В.С.

Тобто, міський голова Равлик В.С. не виніс дане питання на розгляд сесії міської ради, яка є колегіальним органом, що згідно з законодавством вирішує питання з приводу набуття міською радою права власності на нерухоме майно, а одноосібно, своїм листом, відмовив в прийнятті у власність міської ради об’єктів нерухомого майна, які обслуговують школи, навчальні та дошкільні заклади, об’єкти культури, що знаходяться на території Сокирянської об’єднаної територіальної громади.

Крім того, бажаючи надати своєму листу та висловленим у ньому аргументам вагомості, міський голова посилається, як на нормативний акт, що регулює питання передачі майна під час законодавчо визначеної реорганізації органів місцевого самоврядування, на проект Закону України №3651 від 15.06.2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів».

Однак, даний проект Закону є тільки законодавчою пропозицією, яка може бути ніколи не прийнятою, а може бути прийнятою в кардинально зміненому вигляді, тому проект закону нормативним актом не являється і не регулює жодні відносини, тому посилання міського голови на даний проект закону є безпідставним.

При цьому, на сайті Сокирянської міської ради за 22.09.2020 року опубліковано статтю під назвою «Діємо виключно в рамках чинного законодавства», в якій опубліковано вищезазначені клопотання голови районної ради та відповідь на них міського голови.

В даній статті відсутні посилання на жодні чинні нормативні акти законодавства України, в рамках яких діє міський голова, тому її заголовок абсолютно не відповідає змісту.

Також, у своєму листі міський голова зазначив, що бюджетом Сокирянської ОТГ на 2020 рік, затвердженим у грудні 2019 року, передбачено фінансові ресурси на утримання об’єктів комунальної власності Сокирянської міської ради. Кошти на утримання інших об’єктів, у тому числі тих, що нині знаходяться в комунальній власності Сокирянської районної ради та які пропонується прийняти у власність Сокирянської ОТГ, в міському бюджеті на 2020 рік відсутні.

Слід зазначити, що зазначені в клопотанні районної ради об’єкти нерухомого майна, це переважно нежитлові будівлі та земельні ділянки, що перебувають в користуванні комунальних установ, які і сплачують комунальні платежі, пов’язані з своєю діяльністю.

Крім того, згідно частини четвертої статті 334 Цивільного Кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Тобто, міська рада може стати власником зазначеного в листі районної ради нерухомого майна тільки з дня державної реєстрації свого права власності на кожне майно, а не відразу після його передачі.

Міський голова, одноосібно розглянувши питання, вирішення якого є компетенцією колегіального органу – міської ради, не з’ясував та в своєму листі не зазначив, які саме фінансові ресурси, які не передбачені бюджетом міської ради на 2020 рік, необхідні для утримання вищезазначеного нерухомого майна та не передбачені бюджетом міської ради на 2020 рік, які види платежів по утриманню даного майна слід сплатити, а здійснив чергову «відписку».

Чинними нормативними актами України в сфері місцевого самоврядування передбачено, що міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста, тому повинен вболівати за інтереси громади, діяти в її інтересах.

Однак, з листа Сокирянського міського голови Равлика В.С. вбачається, що його діяльність не спрямована на зміцнення міської ради, набуття нею майна та майнових прав з метою забезпечення належних умов праці працівників освіти, медицини, культури громади, а також кращих умов проживання та обслуговування жителів громади.

Очевидно, що не організувавши належним чином діяльність міської ради по благоустрою території ОТГ та належного нерухомого майна, до прикладу спортивної площадки ЗОШ І-ІІІ ступенів м.Сокиряни, міський голова та очолюваний ним виконком міської ради не мають ні наміру, ні бажання піклуватися про забезпечення належних умов роботи, навчання, культурного розвитку та проживання жителів громади, а безтурботно «добувають» строк своїх повноважень.