Надання статусу безробітного
foto

Відповідно до статті 43 Закону України «Про зайнятість населення», безробітнім вважається особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги: заява про надання статусу безробітного; паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідка на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист; довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби; трудова книжка чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості; заява про припинення трудових відносин або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості та розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення; документ про освіту або його дублікат; військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття на облік у військовому комісаріаті (подається військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби); довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (подається членами особистого селянського господарства); посвідчення учасника бойових дій та копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення».

До таких осіб належать: особи працездатного віку до призначення пенсії; особи з інвалідністю, які не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»; особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Підстави для відмови у наданні послуги : неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців вісімнадцятого – двадцятого підпункту 1 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу; встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи; невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування; відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного необхідних для прийняття такого рішення документів; подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення»; письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;

Заяву про надання статусу безробітного разом з заявою про призначення допомоги по безробіттю можна подати через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Для цього потрібно зареєструватись та авторизуватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису та подати заяви.