Періодичні (попередні) медичні огляди в 2023 році…
pro-obov-yazkovi-medychni

Для запобігання розповсюдженню інфекційних і небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в Україні проводяться обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів. Відтак, вони, як і у мирний час, проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України.

Санітарне законодавство зобов’язує проходити медогляд працівників, чия професія або інша діяльність, пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних захворювань та/або виникнення харчових отруєнь, на виконання статті 26 Закону України «Про забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення» та статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Такий медогляд називається профілактичним.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані проходити профілактичні медичні огляди, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року № 559 із змінами «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

Обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:

– підприємств харчової промисловості, громадського харчування та торгівлі;

– лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;

– водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;

– інших підприємств, установ, організацій професійна чи інша діяльність яких повязана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;

– зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;

– особи віком до 21 року.

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб та перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

Профілактичні медичні огляди проводяться в обов’язковому порядку також за бажанням працівника, коли стан його здоров’я погіршився і це загрожує безпеці громадян; у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства; у разі погіршення епідемічної ситуації.

Контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових  профілактичних  медичних оглядів, законодавством покладено на роботодавця і він несе за це відповідальність. Роботодавець зобов’язаний складати, затверджувати та подавати щорічно на погодження в територіальний орган Держпродспоживслужби списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам та за свої кошти організувати медичний огляд певних категорій працівників. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, відсторонюються від роботи і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Інформацію про результати проходження медичного огляду працівниками необхідно направляти в територіальний орган Держпродспоживслужби.