Проходження альтернативної (невійськової) служби
army_warriors_military_11_irs.in_.ua_

Згідно Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”, громадяни  України  мають  право  на альтернативну службу, якщо виконання військового обов’язку суперечить  їхнім  релігійним переконанням   і  якщо  вони  належать  до  діючих  відповідно  до законодавства релігійних організацій,  віровчення яких не допускає користування   зброєю.   Перелік   таких   релігійних  організацій затверджується   Кабінетом Міністрів   України.    Цим    правом користуються  громадяни,  які  належать  до  зазначених релігійних
організацій,  що діють як із зареєстрованим статутом,  так  і  без його реєстрації.

Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби і становить 27 місяців, а для осіб, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр – 18 місяців. Місцем проходження служби є підприємства державної або комунальної форми власності, діяльність яких у першу чергу повʼязана із соціальним захистом населення, охороною здоровʼя, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Трудові відносини між громадянами, які проходять альтернативну службу, та підприємствами регулюються законодавством про працю з урахуванням відповідних положень Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».

Для направлення на альтернативну службу необхідно не пізніше ніж за два календарні місяці до початку періоду призову на строкову військову службу звернутися з письмовою заявою та документами, що підтверджують істинність релігійних переконань, паспортом, копією документа про освіту, довідкою про склад сім’ї, довідкою з місця роботи або навчання, до комісії.

Під час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з мотивованою заявою щодо зміни місця проходження служби, а також дострокового звільнення з неї на підставах, передбачених Законом України “Про альтернативну (невійськову) службу” .