Взяття на військовий облік військовозобов’язаних
ER7Vc

Згідно Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на військовий облік військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах повинні стати: звільнені з військової служби в запас; ті, що припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»; військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України; звільнені від призову на строкову військову службу; ті, що досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників; жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Для взяття на військовий облік усі військовозобов’язані повинні особисто прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання та подати заяву на ім’я військового комісара про взяття їх на військовий облік

Документи, що необхідно надати для отримання послуги: заява; паспорт громадянина України; військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У воєнний час виїзд військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється.